Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Ця угода (далі - Угода), користування вебсайтом https://biznesgra.com/lp (далі - Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту та визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів сайту.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту та його ресурсів та сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем та Адміністрацією Сайту належать усі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту та розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись з цією Угодою до моменту реєстрації її піддоменів на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне та беззастережне прийняття (акцепт) Користувачем цієї Угоди.

1.4. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим та загальнодоступним документом. Адміністрація сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.5. Терміни та визначення. Якщо з тексту прямо не випливає інше, наступні терміни цієї Угоди матимуть такі значення:

- Вебсайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (доменом) у мережі Інтернет.

- Піддомен (Сайт) - домен, який є частиною домену вищого рівня (вебсайту), який створений з метою безпосереднього входу на сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів та послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережну адресу в мережі Інтернет після символу "/" та ідентифікатора доменної зони.

- Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, не є акцептом.

- Користувач - особа, яка переглядає сайт з метою проведення тестування, навчання, отримання інформаційно-консультаційних послуг та уклала з Адміністрацією Угоду шляхом акцепту оферти Угоди користувача.

- Контент (зміст) – будь-яке інформаційно-значуще наповнення інформаційного ресурсу (сайту) – тексти, графіка, мультимедіа – вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп'ютера з дотриманням відповідної законності, як правило, лише для особистого користування.

- Фрейм (HTML) – у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для представлення окремої веб-сторінки сайту.

- Сторони - Адміністрація сайту та Користувач.

Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до норм міжнародних договорів та сформованих у мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди та буквального юридичного значення не мають.


2. Статус Сайту

2.1. Сайт - є комерційним інтернет-ресурсом, який є сукупністю інформації, що міститься в інформаційній системі та забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.

2.2. Усі права на Сайт в цілому та на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого піддомену) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цієї Угоди, законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

2.3. Встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, то немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, самостійно створивши та розмістивши зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту або за такої участі.

2.4. Ця Угода набирає чинності з моменту реєстрації користувача як Користувача на Сайті та має чинність до моменту її розірвання будь-якої зі Сторін.

2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що ця Угода поширюється на будь-який наданий Користувачеві Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років.

2.6. На даний момент існуючий Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

2.7. Користувач розуміє та погоджується з тим, що всі послуги сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або збереження будь-якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов'язані з покупкою відповідного для цього обладнання та налагодженням відео-зв'язку на Сайті, вирішуються Вами самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.


3. Адміністрація сайту

3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і надалі - Адміністрація сайту, Адміністрація) у цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється як фізична особа підприємець Слободенюк Олександр Іванович, юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ДКПО 3171205885. Адреса місцезнаходження: 03150., м. Київ, вул. Антоновича, д.152. Електронна пошта: olesukr@gmail.com

3.2. Звернення, пропозиції та претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту згідно з цією Угодою та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів можуть бути надіслані на поштову адресу ФОП Слободенюк Олександр Іванович, зазначеній у п. 3.1. цієї Угоди.

3.3. За функціонуванням та розвитком сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені та прийняті Адміністрацією Сайту метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.

3.4. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.


4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:

- звертатись до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;

- коментувати матеріали Сайту.

4.2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний:

- дотримуватись положень чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

- здійснювати оплату за надання платної інформації.

4.3. За наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі щодо розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

4.4. Користувачеві під час використання Сайту категорично забороняється:

4.4.1. Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;

- спотворювати відомості про себе;

4.4.2. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

- містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь та гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів чи третіх осіб;

- є вульгарною чи непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти чи сцени сексуального характеру;

- містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;

- містить опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення;

- пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

- містить екстремістські матеріали;

- пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники щодо вчинення злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

- містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;

- носить шахрайський характер;

- а також порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб або вимоги законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

4.4.2. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів та третіх осіб;

4.4.3. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;

4.4.5. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту та його сервісів чи персональних сторінок Користувачів;

4.4.6. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;

4.4.7. Використовувати без спеціального дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом та його сервісами;

4.4.8. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

4.4.9. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, крім через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією Сайту;

4.4.10. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції та перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;

4.4.11. Розміщувати комерційну та політичну рекламу;

4.4.12. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

4.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій страх та ризик.

4.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов'язаний відмовитись від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.


5. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

5.1 Адміністрація Сайту має право:

- на свій розсуд вносити зміни до цієї Угоди;

- на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;

- Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використання скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні програми у будь-який час із попереднім повідомленням або без такого;

- Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку інформацію, що публікується Користувачем, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення) , призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або з такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис користувача, персональний обліковий запис користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та його Користувачів.

- Відмовити в реєстрації облікового запису користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.

Адміністрація сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів, щоб забезпечити адресний показ рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту.

Адміністрація сайту має право надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту та його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

5.2. Адміністрація сайту зобов'язується:

- у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено чи заборонено чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів винести Користувачеві попередження та видалити таку інформацію;

- надати всю доступну інформацію про користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством;

- на вимогу користувача надати інформацію про Послуги.


6. Умови для інтелектуальних прав


6.1. Адміністрація сайту має виняткові права на Контент, що розміщений на Сайті.

6.1.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, всі права на ці об'єкти захищені. Усі об'єкти (Контент), розташовані на сторінках сайту, що містять конфіденційну інформацію та охороняються законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

6.1.2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, жодний Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований , завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний повністю або частинами без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

6.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздрук копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може заподіяти шкоду інтересам правовласника, що охороняється законом.

6.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора у незмінному вигляді, збереження твору у незмінному вигляді.

6.1.5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загальної інформації (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.

6.1.6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеної у цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

6.1.7. Якщо інше не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.

6.2. Відповідальність порушення виняткових прав.

6.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, яку він завантажує або іншим чином доводить до загальної інформації (публікує) на Сайті або за його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не має відповідних прав на вчинення таких дій, придбаних або переданих йому відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

6.2.2. Адміністрація сайту може, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщувати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без будь-яких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисте На думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

6.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування та полегшення публікації та зберігання Контенту на Сайті.

6.2.4. Розміщуючи свій Контент у будь-якій частині Сайту, Адміністрація не має права використовувати Контент Користувача у власних цілях.

6.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент із Сайту, права, зазначені у п. 7.2.3. - 7.2.4. цих Правил будуть автоматично відкликані, однак Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.

6.3. Сайт та Контент третіх осіб.

6.3.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, програми, програми та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), який є результатом інтелектуальної діяльності та охороняється відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

6.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або їх вмісту.

6.3.3. Розміщені на Сайті посилання або посібники зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

6.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням чи рекомендацією цих продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

6.3.5. Якщо Користувач вирішив залишити Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися нормами та політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використати.


7. Функціонування Сайту та відповідальність за його використання


7.1. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює та не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

7.2. В інформаційній системі Сайту та його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, керуючи автоматично цензуру та контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.

7.3. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів та вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення дотримання вимог законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, лише після звернення зацікавленої особи до адміністрації Сайту в установленому порядку.

7.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.

7.5 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за технічні збої при проведенні онлайн-семінарів, за затримку проведення онлайн-семінарів, а також за невідповідність утримання онлайн-семінару очікуванням користувача.

7.6. Видалення облікового запису користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також усієї інформації, введеної під час реєстрації на Сайті.

7.7. Адміністрація сайту забезпечує функціонування та працездатність Сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту та спричинені ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютера користувача або іншої особи, мобільних пристроїв, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

7.8. Адміністрація сайту має право надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту та його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

7.9. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

- Сайт та його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент та оформлення сайту, поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його послуги можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;

- Щоб уникнути непорозумінь, Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з сайту або з розміщеними на ньому посиланнях та використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація сайту рекомендує використовувати лише ліцензійне, у тому числі антивірусне програмне забезпечення;

- Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що завантажує з сайту або за його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик та несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, у тому числі за шкоду, яку може заподіяти комп'ютеру користувача або третім особам, втрату даних або будь-яку іншу шкоду;

- У жодному разі Адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликану у зв'язку з використанням Сайту, зміст сайту або інших матеріалів, до яких або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

Адміністрація сайту робить всі зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної сили.

Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації та не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України, договорам та угодам країн СНД, а також нормам міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

Ви повністю розумієте та погоджуєтеся з тим, що:

Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок та збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у разі їх виникнення у максимально короткі терміни.

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами без попередження у разі:

- одержання обов'язкових для виконання рішень регулюючих органів України, країн СНД, а також на підставі норм міжнародного права, договорів, угод, протоколів, конвенцій;

- вимог власника авторських чи суміжних прав, щодо припинення порушень його прав Користувачем Сайту;

- інші порушення прав або законних інтересів інших користувачів сайту юридичних та фізичних осіб щодо їх мотивованого звернення;

- виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті відповідно до цієї Угоди.


8. Конфіденційність

8.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію, отриману Сторонами одна від одної у процесі виконання цієї Угоди.

8.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої сторони, за винятком випадків, коли така інформація має бути передана на законних підставах та обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод , конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.

8.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися лише за письмовою згодою іншої Сторони.

8.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдані внаслідок цього збитки Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.


9. Умови обробки персональних даних

9.1. Дані умови про обробку персональних даних розроблено відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

9.2. Усі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезгаданими діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.

9.3. Під персональними даними користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвища, імені, по батькові; дата народження; поштова адреса (за місцем реєстрації та для контактів) відомостей про громадянство; номер основного документа, що засвідчує особу, відомості про дату видачі зазначеного документа та органу, що його видав; номери телефонів; номери факсів; адреса електронної пошти (E-mail).

9.4. Користувачі надсилають свої персональні дані оператору з метою отримання доступу до інформаційних матеріалів на Сайті або на будь-якій сторінці. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість та повну згоду, що обробка персональних даних може включати такі дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення.

9.5. Користувач гарантує: що надана їм інформація є повною, точною та достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, договори та угоди країн СНД, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем щодо себе особисто.

9.6. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією із використанням баз даних на території України.

9.7. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення (заяву) на адресу, вказану в пункті 3.1. Угоди рекомендованим листом із повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних користувача у випадках, передбачених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

9.8. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під дії як незаконні або ганьблять честь, гідності та ділову репутацію як Адміністрації Сайту так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач цим дає свою згоду.

9.9. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації або від інших осіб за дорученням Адміністрації на адресу електронної пошти та контактний телефон, вказані Користувачем під час реєстрації на Сайті.

9.10. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом надсилання Адміністрації повідомлення за адресою, зазначеною у пункті 3.1. Угоди рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Після отримання повідомлення Адміністрація припиняє надсилати на вказану Користувачем при реєстрації адресу електронної пошти повідомлення з рекламними матеріалами.

9.11. Користувач дає свою згоду на використання зображення як фотографії користувача (аватара) Адміністрацією на безоплатній основі.

9.12. Користувач зобов'язується утриматися від використання зображень третіх осіб як фотографії користувача (Аватар) на Сайті.

10. Порядок повернення товару належної якості


10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому товар.

11. Порядок оплати замовлення


11.1. Оплата здійснюється Покупцем шляхом банківського переказу на підставі рахунку-фактури, виставленого Продавцем протягом трьох календарних днів з дати оформлення замовлення.

11.2. Покупець може сплатити замовлення платіжною карткою Visa або MasterCard. Для цього Продавець на запит Покупця виставляє електронний інвойс через платіжну систему LiqPay.

11.3. У разі, якщо рахунок-фактура (електронний інвойс) не сплачений Покупцем протягом 3 календарних днів з дати оформлення замовлення, Продавець має право зняти резерв із замовлених Покупцем товарів та анулювати замовлення.

12. Заключні положення


12.1. Ця Угода є договором між Користувачем та Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту та його сервісів та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією;

12.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, які не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.

12.3. У разі виникнення будь-яких суперечок чи розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у порядку, встановленому чинним законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

12.4. Ця Угода набирає чинності з моменту приєднання до неї та діє протягом невизначеного строку. Контент із сайту, права, зазначені у п. 7.2.3. - 7.2.4. цих Правил будуть автоматично відкликані, однак Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.

12.5. Ця Угода укладена українською мовою та може бути надана користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розходження україномовної версії Угоди та версії Угоди іншою мовою застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.

12.6. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень цієї Угоди.